Privacy

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Todoron kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Todoron, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Todoron verstrekt. Todoron kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom Todoron gegevens nodig heeft

Todoron verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Todoron uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Todoron gegevens bewaart

Todoron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Todoron verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Todoron worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Todoron gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Todoron maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Todoron bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Todoron te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Todoron heeft hier geen invloed op. Todoron heeft Google geen toestemming gegeven om via Todoron verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Todoron zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Todoron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Todoron maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Todoron verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Todoron op via . www.todoron.nl is de website van Todoron. Todoron is als volgt te bereiken:

Hof 8
5768 RX Meijel
Tel: 06 141 430 05

 

Privacyverklaring Todoron praktijk
Door AVG is Todoron verplicht een privacyverklaring op te stellen waarin ik u informeer over de gegevens die ik bewaar en voor welke doeleinden
Privacybeleid Todoron, dé natuurlijke huidspecialiste Versie 0.1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-05-2018.
Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Todoron. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens Todoron verzamelt als u gebruikt maakt van de diensten van Todoron, waarom Todoron deze gegevens verzamelt en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Todoron. U dient zich ervan bewust te zijn dat Todoron niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de diensten van Todoron geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Todoron respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en klanten die gebruik maken van de diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ons gebruik van verzamelde gegevens:

1. Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden gedeeld met servicedienst Libersy, podofile & de mailinglijst voor de nieuwsbrieven. Todoron zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Alle programma’s zijn beveiligt met een wachtwoord evenals de laptop van Todoron waar alle gegevens op worden bewaard en opgeslagen. 

2. Welke gegevens verwerkt Todoron en voor welk doel 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:a) voor- en achternaam, geboortedatumb) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres, d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformuliere) Voor – en na foto’s 2.2 Todoron verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, producten en activiteiten van Todoron. c) Uw naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor het mogelijke maken van verzendingen.

3. Cookies (libersy) Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

4. Doeleinden Todoron verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

5. Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze Dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

7. Keuzes voor persoonsgegevens Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Todoron. Todoron biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Todoron is verstrekt.Todoron heeft uiterlijk 28 dagen om u de gegevens te verstrekken, mocht u deze aan willen vragen. 

8. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

9. Aanpassen/uitschrijven communicatie Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

10. Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Gebruikers van onze dienstverlening hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Todoron, De natuurlijke huidspecialiste.